فرآورده های بر پایه آرد

امروزه با افزایش مشغله کاری و کمبود وقت ، توجه به سوی ترکیبات آماده و فوری بیش از پیش شده و ترجیح مصرف کنندگان بر راحتی مصرف گردیده است. منظور و مفهوم از این محصولات ، کلیه ترکیباتی است که برپایه آرد و نشاسته تولید شده اند و شامل محصولاتی مثل انواع سوپ های فوری و آماده ، انواع دسر های پودری و.. می باشد.

  • پودر چربی(Fat powder) – Heat Stable
  • پودر چربی (Fat powder) – cold soluble
  • عصاره مخمر
فرآورده های بر پایه آرد