فرآورده های گوشتی

ما با تأمین مواد اولیه با بالاترین کیفیت بهبود بافت، افزایش میزان پروتئین، تشدید طعم و مزه، ایجاد تاپ نوت های دلخواه مشتریان و ... در فرآورده های گوشتی را برای شما به ارمغان می آوریم..

  • WPC
  • کازئینات سدیم
  • کازئینات کلسیم
  • ترکیبات بر پایه whey
  • عصاره های مخمر با رایحه های طعمی متفاوت