فوندانت معمولی

فو دکور FO خمیر ( جهت روکش کردن کیک ، تزئین کیک، روکش دکوراسیون کیک های قالبی) و یا به منظور تزئینات استفاده می شود. خوراکی می باشد، دارای بافت نرم و انعطاف پذیر بوده و به دست نمی چسبد، در هنگام بریدن کیک ترک نمی خورد و ظاهر بسیار جذابی به محصول می بخشد.
بسته بندی: سطل 5 کیلویی / 4 سطل در هر کارتن
4بسته 1 کیلویی / 12 عدد در هر کارتن
بسته 500 گرمی / 24 عدد در هر کارتن
بسته 250 گرمی / 48 عدد در هر کارتن

نوع :

• زرد

• بنفش

• سفید

•صورتی

• قرمز

• سیاه

• سبز

• آبی

• قهوه ای

• گندمی

• زرد عروسکی

• آبی عروسکی

• صورتی عروسکی

• نارنجی


Cake Coating Sugar Dough

A product that enables the chiefs to create artistic decorations on the cakes. You may use Fo Decorative Coating Dough on your cakes, mould cakes and for all your decorative acts. The most important texture is its easy kneading and non-sticking feature. No dullness, sweating and cracking happens. It provides a shining and fresh view to your valuable cakes.
Bucket Box 4, Weight 5 kg.
Polypropylene Buket
Bucket Box 12, Weitght 1 kg Package
Bucket Box 24, Weitght 500 gr.Package
Bucket Box 48, Weitght 250 gr.Package

:Kinds

Yellow•

Purple•

White•

Pink •

Red •

Black •

Green •

Blue •

•Brown

•Wheat

•Tweety Yellow

•Baby blue

•Baby Pink

• Orange