مغزی های طعم دار میوه ای FO

دارای طعم تازگی میوه بوده و می توانند به عنوان FO مغزی های طعم دار میوه ای مغزی و یا روکش استفاده شوند. همچنین ممکن است جهت طعم دار کردن خامه و با به عنوان مغزی در انواع کوکی ها، کیک ها، کروسان ها و شکلات ها استفاده شوند. هم چنین می توانند به عنوان کرم در انواع وافل ها و یا جهت تزئین با ظاهری شفاف و بافتی یکنواخت، بدون ایجاد ترک خوردگی و شبنم به کار روند.
بسته بندی: سطل 5 کیلویی، 4 سطل در هر کارتن ، سطل 20 کیلویی

نوع :

• کیوی

• موز

• پرتقال

• لیمو

• توت فرنگی

• تمشک

• آلبالو

• سیب سبز

•سیب قرمز

Flavored Fillings and Coating Sauces

It is used as filling in all cakes. It may be added to increase the taste to cake creams. It may be used as filling in cookies, biscuits, cakes, croissant, mashed chestnut and chocolates. Also may be applied as cream into the waffles. It can be used also as decoration. No dullness, sweating and cracking happens. It has a bright view. Easily takes the required consistency and its homogenous structure is continuous.
Bucket Box 4, Weight 5 kg
Polypropylene Bucket
Weight 20 kg.

:Kinds

Kiwi•

Banana•

Orange•

Lemon•

Strawberry•

Raspberry•

Sour Cherry•

Green Apple •

Red Apple•