مکمل ورزشی

شرکت پارس سی تاک آوا مفتخر است که با گنجاندن این ترکیبات در سبد کالایی بزرگ خود، نقش موثری را در برطرف کردن نیاز ورزشکاران عزیز ایفا می کند.

از جمله محصولات پیشنهادی شامل:

  • Whey protein(آب پنیر)
  • MPC
  • MPI
  • کازئینات سدیم
  • کازئینات کلسیم