پروفیت رول سس FO

به عنوان سس های تزئینی و پوششی برای انواع کیک ، بستنی FO پروفیت رول سس و دکوراسیون دسر استفاده می شود. همچنین دارای طعم فوق العاده بوده و از نظر اقتصادی به صرفه می باشد. ظاهر شفاف داشته و به محصول زیبایی می بخشد، بدون را FO اینکه شبنم و یا ترک خوردگی در آن اتفاق بیفتد. می توان پروفیت رول سس مستقیما و یا با اضافه کردن مقداری آب یا شیر سرد (بسته به قوام مورد نظر) رقیق کرده و استفاده کرد .
بسته بندی: سطل 5 کیلویی
4سطل در هر کارتن

4 نوع :

• پروفیت رول سس شکلاتی

• پروفیت رول سس پراتیک

• پروفیت رول سس کلاسیک

• پروفیت رول سس شکلات سفید

Chocolate Profiterole Sauces

It may be used as decorative and coating sauce for Profiteroles, cakes, ice creams and dish decorations. It is a practical and economic sauce as well as having a wonderful taste. It gives brightness and freshness to the product; no dullness, sweating and cracking happens. Fo Chocolate Profiterole Sauce may be used on the products by adding at most (depending on the desired consistency) 10% water or cold milk. However, “FoProfPratik” and “FoBeyo•luKlasik” type of chocolate Profiterole sauces may be used directly on the product. Bucket Box 4, Weight 5 kg. Polypropylene Bucket

:Kinds

Fo Profiterole Sauce (2002) Fo •

Fo Prof Pratik (2009) Fo •

Fo Beyoglu Classic Fo •

Fo White Chocolate Profiterole Sauce •