پودرکرم شانتی FO

هر کیلو پودر کرم شانتی FO پس از هم زدن با 750/1 کیلوگرم شیر یا 5/1 کیلوگرم آب 3 برابر افزایش حجم پیدا می کند . بسیار خوشمزه و بادوام می باشد و با گذشت زمان شکل خود را بدون هر گونه ترک خوردگی و زرد شدن یا تراشیدگی حفظ می کند .پودر کرم شانتی FO برای تزئین و پوشش کیک ها ، کرم ها ، پای ها ، بستنی و تزئینات دسر و سالاد میوه استفاده می شود