پودر شکر دکوراسیون FO

برای تولید آب نبات و دکوراسیون انواع کیک، ساخت FO پودر شکر دکوراسیون اشیاء و چهره های حیوانات، سر درآینه در هتل ها و نیز جهت دکوراسیون در ویترین فرم خود را برای FO نانوایی و قنادی استفاده می شود. پودر شکر دکوراسیون مدت طولانی حفظ می کند، دارای شفافیت فوق العاده بوده، شبنم نمی زند، ترک نمی خورد و مات نمی شود.
بسته بندی: سطل 4 کیلویی
4 سطل در هر کارتن

نوع :

• شفاف(بی رنگ)

• آبی

• سبز

• زرد

• قرمز

• نارنجی

• کارامل

Decoration Powder Sugar

Decorating Powder Sugar is used for production caramelised sweeties, making various plant and animal figures, mirror heads in hotels and in decoration of bakery showcases. It protects its form for a long time. It has a transparent and shining image after the application. Decorating Powder Sugar with Apple Aroma does not turn to an opaque view. No sweating and cracking happens on the coated surface. It provides an aesthetic view to the cakes etc. products.
Bucket Box 4, Weight 4 kg
Polypropylene Bucket

Kinds:

Natural •

Blue •

Green •

Yellow •

Red •

Orange •

Caramel •