بیکینگ پودر فو

برای تولید کیک اسفنجی، کیک مافین، رولت و ... به منظور بالا بردن حجم استفاده می شود و باعث جلوگیری از ترک خوردگی و ایجاد حفره در کیک می شود. هم چنین موجب تغییر طعم و مزه نمی شود.
بسته بندی: سطل 2 کیلویی
12 سطل در هر کارتن

Baking Powder

It is appropriate to be used in the production of sponge cake, cake, savory, rolled dough, muffin to raise volume. It prevents cracking and caving in. It does not have an effect on the taste of the products in which are applied
Bucket Box 12, Weight 2 kg
Polypropylene Bucket