مغزی با تکه های میوه – FO تاپ فیلینگ

پودر اسپونج فو جهت تهیه انواع کیک های اسفنجی و رولت استفاده می گردد. بافت کیک تهیه شده از پودر اسپونج فو کاما اسفنجی، بدون سوراخ، بدون ترک خوردگی و دارای کیفیت فوق العاده می باشد و مرف آن بسیار آسان می باشد.
بسته بندی: کیسه 10 و 20 کیلویی
بسته 1 کیلویی / 12 عدد در هر کارتن

نوع :

• شکلات

• ساده

Sponge Cake Mix

It is used for making sponge cakes.The texture of cake is spongy and no pore. It swells much but does not allow to crack. It is not observed fragmentation during cutting. Use of the product is very practical and it is very tasty product Weight :10 Kg, Kraft Paper Bag Bucket Box 12,Weight: 1000 gr polyethylene Bottle

:Kinds

Chocolate •

Vanilla•