کرم شانتی مایعFO

جهت تزئین کیک، کاستارد، تارت، دسر و سالاد میوه و یا در FO کرم شانتی مایع کاما گیاهی می باشد. FO لایه های کیک و دسر استفاده می شود. کرم شانتی مایع مصرف آن بسیار آسان است. کافیست قبل از هم زدن آن را در یخچال به مدت 24 ساعت قرار دهید و سپس با هم زن آنرا به مدت 5 دقیقه هم زده تا به بافت مقاوم به یخ زدگی می باشد، طعم بسیار FO دلخواه برسید. کرم شانتی مایع قوی داشته و پس از استفاده روی کیک ترک نمی خورد، زرد و یا ترشیده نمی شود.
بسته بندی: پاکت تترا پک 1 کیلویی
12 پاکت در هر کارتن

Vegetable Base Liquid Whipped Cream

Besides being in cake, custard, tart, desert decoration, fruit salad; It can be used as filling ingredients. Vegetable Base Liquid Whipping Cream is totally plant origanated. Application is very practical. Save time and labour sine it is applied directly. Before whipping refrigerate ( 2-8°C) for 24hours. It is resistan to frost. A very durable and tasty product without any cracking, breakdown, yellowing or souring on the product.
Bucket Box 12
Weight 1 kg. Tetra Pak