شهریور 30, 1398
هجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران

هجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران

هجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران هجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید. در این نمایشگاه ، […]