فوژل توت فرنگی فوردکو

روکشی از جنس میوه ، با طعم و عطر میوه

فوژل توت فرنگی فوردکو ، با ظاهری براق و طعمی بسیار نزدیک به میوه به عنوان روکش بر روی انواع کیک و دسر قرار گرفته و طعمی مضاعف نیز ایجاد می کند.

فوژل توت فرنگی فوردکو

فوژل توت فرنگی فوردکو