طراحی سایت
FO پودر کرم پاتی سِری

به عنوان مغزی در انواع کیک ها، کوکی ها، پای ها، کروسان، FO پودر کرم پاتی سری محصولات نانوایی و قنادی و یا بصورت مخلوط با خامه استفاده می شود. هر 1 کیلو آب مخلوط شده / 1 کیلو شیر یا 750 / با 5 FO کیلوگرم پودر کرم پاتی سری و آماده مرف می شود. آماده سازی آن بسیار آسان است، مقاوم به حرارت بوده و قابل استفاده قبل از پخت می باشد، قابلیت فریز شدن داشته و آب نمی اندازد، قابلیت نگهداری در یخچال و مرف مجدد را نیز دارد.
بسته بندی: پاکت آلومینیومی 1کیلویی
12 پاکت در هر کارتن

Powder Cream Patisserie

It is used as filling in Profiteroles, filled cookies, pies, croissants etc. bakery products. It is prepared by mixing with milk or water. You have cream by mixing with cake cream. It is easy to prepare and endures to oven temperatures. It may be frozen and does not make watering. You may blend and reuse after taking out of refrigerator.
Bucket Box 12
Weight 1 kg
Aluminium Bucket