فروردین 16, 1397
خمیر فوندانت

خمیر فوندانت

خمیر فوندانت خمیر فوندانت ، فوندانت ، فوندانت های رنگی ، فوندانت های رشته ای و… این اسامی همه تداعی کننده یک محصول هستند اما با […]
فروردین 22, 1397
لوازم قنادی

لوازم قنادی

لوازم قنادی لوازم قنادی حرفه ای در کارگاه های تولید شیرینی و کیک بسیار حائز اهمیت است . داشتن لوازم قنادی متناسب با کار امتیازی غیر قابل چشم پوشی […]
فروردین 26, 1397
قیمت سیروپ

قیمت سیروپ

قیمت سیروپ قیمت سیروپ بسته به نوع آن متفاوت است . سیروپ نوعی نوشیدنی است . البته بهتر است که گفته شود سیروپ عصاره نوشیدنی است […]
فروردین 27, 1397
موارد مصرف فوندانت

موارد مصرف فوندانت

موارد مصرف فوندانت فوندانت از جمله مواد اولیه ای است که در صنعت قنادی و کیک و شیرینی پزی مصرف بسیار زیادی داشته و به دلیل […]